Medlemsbrev

20141218 Logo Kreds111 02

Kære kolleger

Velkommen tilbage til en noget usædvanlig skolestart. Det har selvfølgelig været en opstart med rigtig mange udfordringer, men de tilbagemeldinger vi får her i Kolding Lærerkreds er meget positive. Kæmpe ros til jer alle for at have grebet den vanskelige situation så professionelt an. Det er virkeligt imponerende. Også en stor anerkendelse til de respektive skoleledelser for at have forberedt opstarten hen over påsken.

Nu er de første dage gået, og nu må vi fremadrettet i samarbejde med skoleledelserne finde den mest hensigtsmæssige måde at få de kommende uger til at hænge sammen. Vi har en klar forventning om, at såvel TR som lærere bliver inddraget af skolelederne i det videre forløb, således der sikres de bedst mulige forhold i den kommende tid. Kolding Lærerkreds har haft et virkelig godt samarbejde med forvaltningen og Skolelederforeningen, men vi har også understreget, at for at vi lykkes bedst muligt er det vigtigt, at der er en god og konstruktiv dialog mellem alle parter. Der er i den grad brug for pragmatiske løsninger under hensynstagen til, at alle gældende aftaler og regler ikke er sat ud af kraft. I må imødese, at der hen ad vejen vil komme ændringer – måske nærmest dagligt, så derfor er den løbende dialog med ledelsen helt afgørende. Vi skal finde gode fleksible løsninger, men samtidig forventer vi, at fleksibiliteten og smidigheden går begge veje, når gode og konstruktive løsninger skal findes. Men endnu engang en kæmpe ros for den indsats, der er blevet ydet her de første dage.

Vi har netop underskrevet en forlængelse af den nuværende arbejdstidsaftale gældende for det kommende skoleår.

Der arbejdes forsat på, at rengøringen optimeres, og at der fremskaffes de nødvendige værnemidler, men det er vores indtryk, at det er godt på vej.

Hvor lang tid vi skal arbejde på denne måde ved vi af gode grunde ikke. Så husk at hjælpe og støtte hinanden, så alle kommer godt igennem denne usædvanlige tid.

I ønskes en god og velfortjent weekend.

Mange hilsner

Anders Petersen

Kredsformand

Kolding Lærerkreds

 

Emner

Målgruppe