Arbejdsliv Ferie

Manglende optjent ferie

Vigtigt for nyuddannede og medlemmer der har skiftet job

Sommerferien ligger i ugerne 27,28 og 29. Der afholdes altså 3 uger i juli måned. 4. ferieuge afholdes i uge 42 og 5. ferieuge er i uge 7. Man skal have optjent tilstrækkeligt mange feriedage til alle ugerne for ikke at opleve en reduceret lønudbetaling.

Det fremgår af lønsedlen, hvor mange feriedage der er optjent i 2021, så der er tid til at henvende sig til Lærernes A-kasse i god tid, hvis der mangler feriedage til en periode.

DLF´s link: DLF
Lærernes A-kasse kan kontaktes via: Oplysninger om ferie