Generalforsamling Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

20141218 Logo Kreds111 02
GENERALFORSAMLING Kolding Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling Fredag den 18. marts 2022, kl. 16.30 på Munkensdam Gymnasium, Tøndervej 100, 6000 Kolding.

 Endelig dagsorden

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Vedtægtsændringer
  7. Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte/udpegede
  8. Budget og fastsættelse af kredskontingent for indeværende år
  9. Valg jf. §8 og §9
  10. Eventuelt

 

Kredsstyrelsen

Endelig dagsorden foreligger den 10. marts 2022 på Kredsens hjemmeside: www.koldingkreds.dk under Kreds 111 - Generalforsamling 2022

Evt. indkomne forslag skal være Kolding Lærerkreds skriftligt i hænde senest den 3. marts 2022.

Tilmelding til spisning gennem TR eller til 111@dlf.org med navn, skole og mailadresse senest onsdag den 9. marts 2022.