Kreds 111 Kredsstyrelsen

Klaus Rømer - Kredsstyrelse

Klaus Rømer - Ansat ved Specialcenter Vonsild - TR tillidsrepræsentant

Email: klar@dlf.org

Kolding Lærerkreds:

Kontaktperson til specialcentrene 

Pædagogisk udvalg

DLF:

Delegeret til Danmarks Lærerforenings Kongres som 1. suppleant