Kontingent

Gældende fra 2022

 

 

Kreds pr. md.

DLF pr. md.

Pr. md.

Hele året

Fraktion 1-2

 

257

 

223

 

480

 

 5760

Fraktion 4

 

18

75

93

1.116

Fraktion 6

 

14

98

112

1.344

.

Kontingentopkrævning
Kontingent opkræves kvartalsvis af Danmarks Lærerforening via PBS. Eventuelle problemer i forhold til opkrævningen bedes rettet til kredskontoret.
Rettelser i kontingentopkrævningen vil blive reguleret, og eventuelt overskydende kontingent vil blive indbetalt på medlemmets Nemkonto.

Kontingentnedsættelse
Det er muligt for almindelige medlemmer at opnå nedsættelse af kontingentet efter ansøgning til Danmarks Lærerforening f.eks. ved ledighed, barsel på dagpenge, orlov uden løn mv.
Man skal dog være opmærksom på, at nedsættelse ikke sker med tilbagevirkende kraft, så der skal søges i god til.
Regler for nedsættelse kan læses på Danmarks Lærerforenings side om emnet.

Flytning og navneændring
Kredskontoret får besked direkte fra folkeregisteret om adresse- og navneændringer. Det er derfor ikke nødvendigt at melde flytning.

Ændring af ansættelse
Nyt ansættelsessted indenfor kommunen:
Bedes meddelt kredskontoret af hensyn til registrering.
Ny stillingsbetegnelse:
Bedes meddelt kredskontoret af hensyn til fraktionstilhørsforholdet, der kan have indflydelse på kontingentet.
Nyt job udenfor lærerkredsens område:
Bedes meddelt kredskontoret af hensyn til kredstilhørsforholdet. Flytning til anden kreds sker den første i måneden, efter flytning er meddelt. Flytning til en anden kreds kan have indflydelse på kontingentets størrelse.
Job udenfor foreningens organisationsområde:
Danmarks Lærerforening og Kolding Lærerkreds kan ikke assistere medlemmer, der arbejder udenfor vores organisationsområde. Derfor bedes ansættelse på f.eks. det private arbejdsmarked, i statsregi, på private skoler og efterskoler mm. meddeles kredskontoret, da medlemmet skal organiseres i en anden fagforening. Udmeldelse kan normalt ske den første i måneden efter meddelelse er tilgået foreningen.
Afsked:
Vedrørende ansøgt afsked bør medlemmet altid kontakte kredsen før ansøgning.
Ved uansøgt afsked er kredsen altid informeret.