Arbejdsliv Løn

Lokal løn

Nedenstående er gældende aftaler per 1. oktober 2022 Reformtillæg ændret til Koldingtillæg pr. 01.08.21
Nedenstående er gældende aftaler per 1. oktober 2022  
Forhåndsaftaler lokal løn      
         
Aftalenr. Modtagere Beløb (31.3.2000 niveau) nutidsværdi nutidsværdi
pr år pr måned
(per 1.10.2022 (per 1.10.2022)
5001FF1040 Klasselærere i specialklasser. 0. – 10. klasse. Ét tillæg per klasse. 5.200 kr. 7768,8936 647,41
50101FF041 Læsevejledere (1 tillæg per skole). Skal have uddannelsen og være udpeget af skoleledelsen. 10.000 kr. 14940,18 1245,02
5001FF2130 IT-vejledere (1 tillæg per skole) 6.000kr. på store skoler/4.000kr. på små skoler 8964,108 747,01
Store skoler er: Aalykkeskolen, Alminde-Viuf Fællesskole, Bakkeskolen, Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Christiansfeld Skole, CSV, Dalby Skole, Kongsbjergskolen, Lyshøjskolen, Munkevængets Skole, Sdr. Bjert Centralskole, Sdr. Vang Skole, Specialcenter Marielundskolen, Specielcenter Ådalskolen, Vamdrup Skole, Vonsild Skole    
Øvrige skoler er små skoler. 5976,07 498,01
5001FF1043 Lærere, der samme dag har tjeneste på to adresser med væsentlig afstand 1.400 kr. 2091,63 174,30
5001FF1044 Lærere på Munkevængets Skole for arbejdet med elever i modtageklasser 3.500 kr. 5229,06 435,76
5001FF1046 Lærere på CSV med klasselærerfunktion på ungdomsuddannelsen eller en tilsvarende funktion i voksenspecialundervisningen 6.000 kr. 8964,108 747,01
5001FF1047 Sikkerhedsrepræsentanter (AMR) 4.200 kr. 6274,8756 522,91
5001FF1048 Design-, matematik-, biologi- og naturvejledere i forhold til kolleger. Skal have uddannelse og være udpeget af skoleledelsen – max. én af hver pr. skole. Kan deles imellem 2 pers. 6.000 kr. 8964,108 747,01
5001FF2131 Koordinator for læringscenter – kan deles imellem 2 pers. 6.000kr. på store skoler/5.000kr. på små skoler. 8964,108 747,01
Store skoler er:    
Store skoler er: Aalykkeskolen, Alminde-Viuf Fællesskole, Bakkeskolen, Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Christiansfeld Skole, CSV, Dalby Skole, Kongsbjergskolen, Lyshøjskolen, Munkevængets Skole, Sdr. Bjert Centralskole, Sdr. Vang Skole, Specialcenter Marielundskolen, Specielcenter Ådalskolen, Vamdrup Skole, Vonsild Skole    
Øvrige skoler er små skoler 7470,09 622,51
5001FF1081 Klasselærere 0. – 10. klasse. Ét tillæg per klasse 5.200 kr. 7768,8936 647,41
5001FF1130 Tale/hørelærer ved PPR 5.000 kr. 7470,09 622,51
5001FK0702 Visse diplomuddannelser 6.000 kr. 8964,108 747,01
5001FK0703 Fremskyndelse af lønforløb for nyuddannede efter 2 år  Se: Lønforløb for overenskomstansatte    
5001FF1631 Kolding tillæg for UU 5.171 kr. 7725,57 643,80
5001FF1631 Kolding tillæg for lærere ved folkeskoler, specialskoler og PPR 5.777 kr. 8630,94 719,25
         
Redigeret 1.10. 2022. Reguleringsprocent: 1,494018