Kreds 111 Kredsstyrelsen

Anders Grubach - Kredsstyrelse

Anders Grubach - Ansat ved Bramdrup Skole, TR tillidsrepræsentant

Email: angr@dlf.org

Kolding Lærerkreds:
Kontaktperson til børnehaveklasselederne
Ansvarlig for pædagogisk udvalg

DLF:

Delegeret til Danmarks Lærerforenings Kongres