Kreds 111 Kredsstyrelsen

Karen Vestergaard - Næstformand

Karen Vestergaard - Ansat ved Sjølund-Hejls Skole, TR tillidsrepræsentant

Email: kves@dlf.org 

Kolding Lærerkreds:

Næstformand

Sagsbehandler

Rådgiver i sager om pension, barsel, løn og arbejdstid

Forretningsudvalget

Ansvarlig Kursus- og organisationsudvalg

DLF:
Delegeret til Danmarks Lærerforenings Kongres 
DLF/A delegeret

Kolding Kommune:

MED-udvalg BUAF