Kreds 111 Kredsstyrelsen

Lone Heldt - Kredsstyrelse

Lone Heldt - Ansat ved Munkevængets Skole, TR tillidsrepræsentant 

Email: lhel@dlf.org 

Kolding Lærerkreds:

Ansvarlig for Kolding Lærerkreds´s hjemmeside og Facebook

Kommunikationsudvalg

Pædagogisk Udvalg 

DLF:

Delegeret til Danmarks Lærerforenings Kongres